Utvidgad ansvarsförsäkring

Som en extra trygghet har vi tecknat en ansvarsförsäkring som täcker alla våra paketresor. Den utvidgade ansvarsförsäkringen för resebyråer och researrangörer täcker fel och brister i samband med en såld paketresa eller paketliknande resa.

Försäkringen täcker bland annat:

  • Personskador och skador på resenärernas ägodelar
  • Ekonomiska förluster före avresan, t.ex. på grund av konkurs hos en eller flera underleverantörer
  • Ekonomiska förluster efter avresan, t.ex. på grund av konkurs hos en eller flera underleverantörer
  • Eftersökning, evakuering, räddning. Försäkringen omfattar tiden före, under och efter resan, och täcker både resebyråns egna fel före avresan samt de fel som begås av underleverantörer. Försäkringen täcker såväl paketresor, paketliknande resor, incoming-arrangemang och kryssningar som inkvartering som sålts separat.
  • Felen och bristerna kan vara mycket konkreta och påtagliga, t.ex. ett hotell som brinner ned, havsutsikt som saknas, en aktivitet som ställs in eller en skidlift som går sönder. Men det kan också vara mer abstrakta händelser av force majeure typ, t.ex. en försening på grund av dimma eller ett vulkanutbrott som gör att resenären går miste om en semesterdag eller hela semestern, högvatten i en flod som gör att en flodkryssning måste ställas in eller förkortas, en artist som blir sjuk och inte kan genomföra konserten, ett flygbolag som går i konkurs och inte kan genomföra en framtida resa eller svininfluensa som gör att man inte kan resa till en viss destination.
  • Resebyråns egna fel, t.ex. felbokning av destination, flygbiljett eller hotell, omfattas också. Försäkringen gäller i tre månader från det att bristen/felet uppdagas/uppstår.